Rozwój fotowoltaiki w Polsce

img

Fotowoltaika jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów OZE w Polsce. Obroty na rynku fotowoltaiki mogą w Polsce wzrosnąć nawet o 25% w stosunku do roku 2019 i przekroczą 5 mld zł.

Program Mój Prąd, ulga podatkowa oraz wzrost cen energii na rynku - wpływ na rozwój branży fotowoltaicznej

Ciągły wzrost cen energii elektrycznej, sprzyjające regulacje prawne i rozwój wsparcia takiego jak Program Mój Prąd czy ulga podatkowa zwiększają zainteresowanie fotowoltaiką przyszłych producentów zielonej energii. Dlatego też można powiedzieć, że fotowoltaika w Polsce, w przeciwieństwie do wielu krajów Europy, ma charakter prokonsumencki.

Świadomość i myślenie o ekologii

Zmienia się społeczne spojrzenie na ekologię i działania, które mają wpływ na środowisko. Fotowoltaika jest zeroemisyjna, co wpływa na stabilizację funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Raport Instytutu Energetyki Odnawialnej

Jak czytamy w raporcie IEO, na koniec 2019 roku łączna moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych wynosiła w Polsce prawie 1500 MW, natomiast w maju 2020 r. przekroczyła już 1950 MW. W 2019 roku przyrost nowych mocy (około 0,9 GW) dał Polsce miejsce w pierwszej piątce w Unii Europejskiej.

Jeżeli w tym roku Polska utrzyma tempo wzrostu mocy zainstalowanej i utrzyma się na 5. miejscu w Unii Europejskiej, to na koniec 2020 roku będzie już możliwe wyprodukowanie 2,5 GW mocy z zielonej energii jaką jest fotowoltaika.

Ceny fotowoltaiki

Cena kompletnej instalacji wraz z montażem jest wypadkową wielu czynników. Ceny komponentów (modułów czy inwerterów) instalacji PV obniżają się z roku na rok, a klienci coraz bardziej świadomi możliwości, mogą wybrać komponenty w niskich cenach lub wybrać te droższe, ale o lepszych parametrach lub ewentualnie dokupić dodatkowe usługi. Analizy Instytutu Energetyki Odnawialnej wskazują, że jednostkowa cena instalacji spada wraz ze wzrostem mocy znamionowej instalacji. Widoczne spadki są w szczególności wysokie przy zakresach mocy 3-10 kW (koszt inwerterów) oraz 0,5-1,0 MW (wolumenu rynku). Wskazuje się, że jest to wynikiem „efektu skali” inwestycji jak również struktury kosztów dla danej mocy instalacji.

Perspektywy dalszego rozwoju fotowoltaiki

Dużym zainteresowaniem również w Polsce cieszą się umowy PPA (Power Purchase Agreements) czyli długoterminowe umowy na bezpośredni zakup energii elektrycznej pochodzącej z OZE również w sektorze prywatnym.

Zyskuje popularność model autoproducenta biznesowego, w którym przedsiębiorstwo inwestuje w fotowoltaikę celem wykorzystania energii na potrzeby własne, ze względu na stale rosnące ceny energii i postępujący z roku na rok spadek kosztów budowy instalacji.

Obecnie widoczny jest trend wzrostowy na polskim rynku PV, który napędzają unijne wsparcie, technologiczny postęp skutkujący spadkiem cen modułów fotowoltaicznych oraz coraz większa świadomość społeczeństwa. Widziany w fotowoltaice potencjał raczej uniknie losu lądowej energetyki wiatrowej, której rozwój spowolniono wprowadzeniem zasady 10H i roczne przyrosty mocy w Polsce mogą przekraczać 1 GW.

Dzięki rozwojowi rynku fotowoltaiki, branża coraz intensywniej rozwija swój potencjał pozyskiwania i obsługi klientów oraz dąży do zautomatyzowania i sprofesjonalizowania procesów wewnętrznych. W celu realizacji potrzeb rynku PV powstał solarCRM.

img
Katarzyna Neczaj

Specjalistka ds. produktu solarCRM, project manager, marketingowiec

Jesteś zainteresowany ofertą?

Chcesz poznać szczegóły naszej oferty? Zobaczyć demo systemu? Napisz do nas, oddzwonimy